China 2018

Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Guilin, Yangshuo, Zhangjiajie, Xi'an, Shijiazhuang and Beijing

342 km 758 floors

1

Amsterdam to Hong Kong

2

Ocean Park and Downtown Hong Kong

3

Lion Rock Peak and Sha Tin Pass

4

Hong Kong to Shenzhen

5

Shenzhen

6

Shenzhen to Guangzhou

7

Guangzhou

8

Guangzhou to Guilin

9

Guilin

10

Guilin to Yangshuo

11

Mountain biking around Yangshuo

12

Yangshuo to Zhangjiajie

13

Zhangjiajie National Forest Park

14

Tianmen Mountain

15

Golden Whip Stream

16

Muslim Quarter and Xi’an City Wall

17

Terracotta Warriors

18

Xi'an to Shijiazhuang

19

Shijiazhuang to Beijing

20

Beijing

21

Happy Valley Beijing

22

Beijing to Amsterdam